Publicaties
Groep X Welkom Visie Activiteiten Publicaties Contact
Publicaties In de afgelopen decennia werden door J.A.F. Muysoms, de verantwoordelijke voor Groep X, verschillende profetische geschriften afzonderlijk, in de vorm van brochures en via e-mail, doorgegeven. De drie eerste van die geschriften zijn verzameld in haar eerste boek: Wie een oor heeft, die hore wat de Geest tot de gemeente zegt”. Dit boek weerspiegelt de recente geestelijke geschiedenis van de Belgische  christelijke gemeenten, maar de draagwijdte ervan reikt gaandeweg tot het hele volk van God. De drie geschriften die in dit boek zijn opgenomen, vormen een drieluik dat de drie fasen van Gods heilshandelen met Israël (uittocht, wetgeving en intocht) weerspiegelt en toepast op de huidige kerk. In “Gods volk wordt uitgeleid” roept God Zijn kinderen op om de onderdrukkende structuren van de kerk te verlaten. In “De Heer herbouwt Zijn huis” geeft God instructies voor de herbouw van Zijn huis. “Strijdt om in te gaan” ontmaskert de valsheid van de huidige opwekking en roept op tot de geestelijke strijd die moet gevoerd worden om deel te kunnen hebben aan het komende vrederijk.   Wie een oor heeft, die hore wat de Geest tot de gemeente zegt” wordt uitgegeven door Shop.My.Book en is online te bestellen op http://www.shopmybook.com. Meer informatie over dit boek is te vinden op de website van ShopMyBook: http://www.shopmybook.com/shopmybook/site/bookdetail/?bookid=19295, waar men ook een fragment uit het boek kan lezen en het boek kan bestellen.                                                                                                                            ************ Het tweede boek van J.A.F. Muysoms bevat een volgende reeks geschriften. Het is getiteld: “De vrouw van Openbaring 12”. Dit boek openbaart de sleutel tot het begrijpen van Gods eindtijdsplan: de identiteit van de vrouw van Openbaring 12. Het bevat een boodschap van Godswege die op dit moment noodzakelijk is voor de uitredding van het volk van God. Het bevat een dringende oproep aan de uitverkorenen om zich te laten verzamelen tot Gods overwinnend leger, dat geroepen is om de kop van de slang te vermorzelen en om Gods kinderen in de vrijheid te zetten. Het gaat om een duidelijke boodschap die door niemand kan worden misverstaan. Het gaat om een radicale boodschap die niet vrij- blijvend is: het al of niet ingaan op deze boodschap heeft gevolgen voor wat en waar men in de eeuwigheid zal zijn. Deze boodschap zal een hevige storm van verontwaardiging en strijd ontketenen, en zal scheiding brengen onder de christenen: het kaf zal van het koren worden gescheiden. De twee kampen zullen tegenover elkaar komen te staan, het ene kamp aangevoerd door satan, het andere door Jahushua ha Mashiach (Jezus Christus). “De vrouw van Openbaring 12” is online te bestellen via de website van ShopMyBook: http://www.shopmybook.com. Meer informatie over dit boek is te vinden op: http://www.shopmybook.com/shopmybook/site/bookdetail/?bookid=27415, waar men ook een fragment uit het boek kan lezen en het boek kan bestellen.
Publicaties